Industriellt Fastighet Service/ jouravtal Special/ tillverkning

____________________________________________________________

Inom fastighet har vi service, renovering och försäljning av:

* Cirkulations pumpar
* Tryckstegringspumpar
* Avloppspumpar
* Avloppsgropar
* Djupbrunnspumpar
* Ejektorpumpar

Vi utför även rörarbete och ombyggnad av avloppsstationer.