Industriellt Fastighet Service/ jouravtal Special/ tillverkning

____________________________________________________________

Vi utför service och renoveringar på bland annat:

* Kommunala vattenverk
* Kommunala avloppsstationer
* Reningsverk
* Fjärrvärmeverk
* Lakvattenpumpar på återvinningscentraler