Industriellt Fastighet Service Special/ tillverkning

____________________________________________________________

Vi erbjuder serviceavtal där vi kommer ut till kund en eller flera ggr per år. Vid dessa tillfällen utför vi:

* Oljebyte
* Kontroll av pumphjul, slitring
* Kontroll av automatic
* Megning och Ohm mätning av motor
* Renspolning av pump och grop
* Kontroll av rör samt fästen
* Inspektion av backventiler